حقوق مثبت و حقوق منفی
48 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 25 اسفند 1383 - شماره 44 (2 صفحه - از 5 تا 6)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی