سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه‌ تخصصی‌ فقه‌ و حقوق‌ مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی‌  
مدیریت و عضویت‌ در هیأت‌ علمى 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
کمیته‌ علمی‌ قضا و حقوق‌ اسلامی‌ مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌  
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌)  
عضویت‌ در هیأت‌ علمی‌  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات‌ فقهی‌ قوه‌ قضائیه‌  
همکاری علمی 
 
 
علمی 
همکاری 
مرکز تحقیقات‌ فقهی‌، حقوقی‌ شورای‌ نگهبان 
همکاری‌ علمی‌ از بدو تأسیس‌  
 
 
علمی 
همکاری 
فصلنامه‌ تخصصی‌ فقه‌ اهل‌ بیت‌ (عربی‌) 
عضو هیأت‌ تحریریه‌  
 
 
علمی  
همکاری 
دفتر مطالعات‌ و پژوهشهای‌ فرهنگی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
ناظر علمی‌ گروه‌ حقوق‌ و سیاست‌  
 
 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
مجمع‌ نمایندگان‌ طلاب‌ و فضلای‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
نایب‌ رئیس‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه های مختلف 
نماینده ولی فقیه در دانشگاه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌‏ 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
کمیسیون‌ حراست‌ و پاسداری‌ از ولایت‌ فقیه‌ ‏ 
نائب‌ رئیس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌ ‏ 
عضو حقوقدانان شورا 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه‌، رسائل‌، مكاسب‌ 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
علوم‌ حديث‌، درايه‌ 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج‌ فقه‌ و اصول‌ ‏ 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
درایه‌، نهج‌ البلاغه‌ 
تدریس 
دانشگاه ها 
مدرس 
 
 
فلسفه‌ حقوق‌، فلسفه‌ سیاست‌‏ 
تدریس 
دانشگاه ها 
مدرس 
 
 
فلسفه‌ حقوق‌، فلسفه‌ سياست‌ 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه‌، رسائل‌، مکاسب‌‏